PTD Partner

Polityka prywatności

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Z uwagi na wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (25 maj 2018r) PTD Partner Alicja Ślesicka dostosował procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych czyli podmiotem, który będzie decydował o sposobie ich wykorzystywania jest: PTD Partner Alicja Ślesicka Al. Jana Pawła II 1e/32, 80-462 Gdańsk NIP: 579-205-17-53

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa o współpracy z Partnerem na rzecz usług świadczonych przez firmę Bolt Food, Glovo, Uber Eats, Wolt na terenie Polski. Twoje dane osobowe PTD Partner Alicja Ślesicka przetwarza w następujących celach:

 • Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art.6 ust.1b, RODO – wykonanie umowy);
 • Kontaktu w sprawie łączącej nas umowy (art.6 ust.1b, RODO – wykonanie umowy);
 • Obsługi Twoich zapytań i skarg, w tym rozwiązywania problemów technicznych (art.6 ust.1c, RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
 • Dokonywania rozliczeń (art.6 ust.1c, RODO – wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych);
 • Prowadzenia postępowań sądowych i administracyjnych (art.6 ust.1f, RODO – nasz prawnie uzasadniony interes);
 • W celach marketingowych (art.6 ust.1a, RODO – wyrażanie zgody);
 • Możliwość korzystania z aplikacji Bolt Food, Glovo, Uber Eats, Wolt w zakresie wszystkich jej funkcjonalności.
 • Ewentualne inne okoliczności, wynikłe w procesie współpracy, a konieczne do jej poprawnej prawnie realizacji.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

 • Imię i nazwisko
 • Numer PESEL
 • Numery/serie dokumentów (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy, karty pobytu i inne)
 • Informacje o niekaralności
 • Informacje o ew. innych źródłach dochodu
 • Adresy mailowe
 • Numery telefonów
 • Dokumenty związane z roszczeniami (np. pisma od komorników, sądów, policji)
 • Dokumenty z pojazdami osób współpracujących
 • Numery kont bankowych
 • Informacje o posiadanych samochodach

Czy musisz nam podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o współpracy z partnerem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może być zawarta i wykonywana. Tym samym nie będzie Pan/Pani wykonywać zleceń na rzecz Bolt Food, Glovo, Uber Eats, Wolt.

Dane osobowe przetwarzane są:

 • z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie
  usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane
  dotyczą;
 • w zakresie przesyłania korespondencji o charakterze informacyjnym;
 • w zakresie rozpatrywania i rozwiązywania problemów prawnych bądź technicznych
  (związanych np. z usługami świadczonymi przez firmy współpracujące w zakresie wynajmu
  aut);
 • w zakresie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i
  rachunkowych, podstawą przetwarzania będzie art.6 ust.1 lit c) RODO
  Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich
  poprawiania , żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich
  przetwarzania w przypadkach, o których mowa w art.32 ust.1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie
  danych osobowych.

Bezpieczeństwo i dostęp

Wszystkie przekazane dane za pośrednictwem strony internetowej ptdpartner.pl oraz panelu.ptdpartner.pl są przechowywane, na serwerach zarządzanych przez firmę SmarterASP.NET 1455 Monterey Pass Road #204 Monterey Park, CA 91754
na podstawie umowy przekazania danych osobowych, z zachowaniem wszelkich możliwych form bezpieczeństwa w celu dostępu do swoich danych i zarządzania przez portal www oraz obsługi kadrowo-płacowej, księgowej oraz podatkowej.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Przez okres trwania współpracy z Partnerem, a także przez czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego, nie dłużej jednak niż 5 lat od zakończenia obowiązywania umowy.

Jak się można z nami skontaktować w celu uzyskania informacji o Twoich danych osobowych?

W celu bezpieczeństwa Twoich danych osobowych stosujemy właściwe zabezpieczenia. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w firmie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@ptdpartner.pl

Pozdrawiamy
Zespół PTD Partner